paginalogo


aankondigin

 

svp aanmelden via halin@rotarysteenbergen.nl
of via dit formulier

naam   
geeft zich op voor de indische avond op 26 april
aantal personen   
emailadres   
 

maakt het verschuldigde bedrag   € 35.00 per persoon

over op rekening NL51RABO 0118835971
tnv rotary steenbergen o.v.v. indische avond